Riskanner

Platforma Riskanner pozwala użytkownikom lepiej poznać samych siebie – swoje słabe i mocne strony, w tym np. skłonności do ryzyka w inwestowaniu. Interakcja z aplikacją rozpoczyna się od konieczności wypełnienia, udostępnianych przez platformę, różnorakich testów psychologicznych. Na podstawie ich wyników, aplikacja generuje wykresy i raporty.

Możliwe jest także dzielenie się rezultatami testów z innymi użytkownikami. Zespół Polcode od podstaw zbudował całą aplikację. Do obowiązków naszych deweloperów należało też bieżące utrzymywanie platformy i związana z nią konieczność wykonywania aktualizacji.

FireShot Capture 20 - Profile - http___localhost_3000_results_237

Użyte technologie

  • Ruby on Rails
  • PostgreSQL
  • Twitter Bootstrap